Naši partneři

Moravskoslezský kraj

V roce 2015 se za podpory Moravskoslezského kraje podařilo realizovat projekt "Podpora pro myslivecký spolek NOVINA", při kterém byly nakoupeny párty stany pro zajištění pohody návštěvníků areálu myslivecké chaty při nepříznivých klimatických podmínkách, dále 3ks nerezových várnic pro transport občerstvení při společných akcích MS, a 2095Kg ovsa, jakožto jadrhného krmiva pro lesní  zvěř.
 
V roce 2016 se za podpory Moravskoslezského kraje podařilo realizovat další projekt, nyní s názvem "Myslivecké hospodaření v honitbě Novina". V rámci tohoto projeku byl nakoupen oves v celkovém množství 2208Kg, 106Kg kamenné soli, jakožto zdroje minerálů pro zvěř, dva hrnce a fritéza pro vybavení kuchyně Naší lovecké chaty. Materiál na opravu místnosti, určené k uskladnění ulovené zvěře a k bourání zvěřiny. A také materiál na opravy a výstavbu mysliveckých zařízení.
 
 

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. podpořily konání Výstavy mysliveckých trofejí za rok 2015, kterou pořádal MS Novina z pověření a za spolupráce s Městem Jablunkov.

 

 

 

 

 

Město Jablunkov

Město Jablunkov v roce 2016 podpořiilo konání Výstavy mysliveckých trofejí za rok 2015 a souběžnou výtvarnou soutěž pro děti "Myslivost očima dětí"

Obec Návsí

Obec Návsí každoročně podporuje sotěž ve sběru kaštanu a žaludů dětmi z Masarykovy ZŠ v Návsí a vroce 2016 také podpořila výtvarnou soutěž "Myslivost očima dětí", která proběhla v rámci Výstavy mysliveckých trfejí za rok 2015.

Obec Bocanovice

Obec Bocanovice s Našim spolkem spolupracuje při pořádání různých kulturních a společenských akcí, jakými jsou například Srnčí hody, nebo Dny obce Bocanovice.

Obec Dolní Lomná

S obcí dolní Lomná Náš spolek pravidelně spolupracuje při pořádání Lomňanského jarmarku.