Informace o nás

Myslivecký spolek Novina vykonává myslivost v honitbě Novina, pronajaté od stejnojmenného honebního společenstva. Honitba Novina má rozlohu 661 ha, z čehož 8ha tvoří vodní plochy, 456ha tvoří pole a louky, 175ha tvoří lesní pozemky a zbylých 22ha tvoří ostatní pozemky. Honitbou prochází dva významné toky, jimiž jsou řeky Lomná a Olše a ze stojatých vod do honitby spadají dva rybníky na Černém potoce. Nejnižší bod v honitbě se nachází na řece Olši v nadmořské výšce 350 m.n.m. a nevyšší na vrcholu Malé Kykuly ve výšce 789 m.n.m.

Krajina Jablunkovska i honitby Novina v 50-tých letech minulého století

Tatáž krajina v současnosti

Ze spárkaté zvěře máme normovanou zvěř srnčí a dále se zde vyskytuje zvěř jelení a černá. Z drobné zvěře pečujeme o zvěř bažantí, která se vyskytuje ve dvou lokalitách, na vodních plochách o kachnu divokou a o zvěř zaječí, která se vyskytuje prakticky v celé honitbě. Z drobných predátorů lovíme lišku obecnou, jezevce lesního a kunu skalní i lesní. Pro zajímavost bychom rádi uvedli alespoň několik chráněných druhů živočichů, kteří se zde vyskytují. Jsou jimi např. jeřábek lesní, morčák velký, výr velký, jestřáb lesní a čas od času k nám zavítá i orel skalní. Ze savců jsou to např. lasice hranostaj, a v okolí toků také vydra říční či bobr evropský. 

Myslivecký spolek Novina má v současné době 16  stálých členů. Jelikož jsme skupina lidí se zájmem o přírodu, péči o zvěř a lov, žijeme bohatým společenským životem, kdy se hromadně setkáváme jak na společných lovech, tak na brigádách při stavbách a opravách mysliveckých zařízení a samozřejmě také na společenských akcích, jakými jsou srnčí hody, či ples MS. Jmenný seznam členů, včetně jejich funkcí ve spolku je uveden v tabulce.

  Jméno Funkce
  Bilko Josef člen
  Bocek Karel člen
  Bocek Zdeněk člen
  Filipek Jan člen
  Jakubik Karel, Ing. místopředseda MS
  Labaj Jaroslav, Bc. člen
  Martynek Václav předseda MS
Przybyla Radek, Bc. Jednatel MS,
správce webu
  Rucki Karel člen
  Sikora Erich člen
  Szmek Jan správce chaty
  Szmek Pavel člen revizní komise
  Szotkowski Miroslav  člen revizní komise
Šigut Josef, Ing. Myslivecký hospodář
  Šigut Kamil, MUDr. Finanční hospodář
  Turoň Jan předseda revizní komise

K myslivosti neodmyslitelně patří lovecká kynologie, proto i my chováme lovecké psy, kteří jsou nenahraditelnými pomocníky a společníky při lovu. V současné době naši členové vlastní následující psy:

  Jméno psa Plemeno Zkoušky lovecké upotřebitelnosti Majitel
  Aron jezevčík hrubosrstý standartní ZN Jaroslav Labaj
  Bad borderterier ZN Josef Šigut
  Betina jezevčík bez LUP Václav Martynek
  Lord maďarský ohař ZV, PZ Karel Rucki
Paton foxterier krátkosrstý bez LUP Karel Jakubik
  Regina český terier bez LUP Radek Przybyla
Tina český terier ZV, ZN, LZ Radek Przybyla

*LUP - lovecká upotřebitelnost, ZV - zkoušky vloh, ZN - zkoušky z bezkontaktního norování, LZ - lesní zkoušky, PZ - podzimní zkoušky 

Zimní přikrmování zajišťujeme v 10 krmelcích pro zvěř spárkatou a v jednom zásypu pro bažanty. Jaderné a dužnaté krmivo nakupujeme hromadně pro celou honitbu s obstaráváním kaštanů a žaludů nám velice pomáhají děti z Masarykovy ZŠ v Návsí, které každoročně nasbírají okolo 1t těchto plodů. Těchto druhů krmiv v období nouze spotřebujeme přibližně 2 tuny. Kvalitní objemové krmivo si pro svůj krmelec zajišťují vždy členové, kteří jej mají na starosti. Jelikož pro zvěř jsou nezbytné minerály, udržujeme také několik slanisek, ve kterých zvěř najde potřebnou sůl v každém ročním období. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.