SRNČÍ HODY 2017


Stejně jako v minulých letech se můžete i letos těšit na SRNČÍ HODY na Bocanovicích, které pořádá Myslivecký spolek Novina!!!

V letošním roce je pro Vás připraveno především bohaté občerstvení ve formě Zvěřinového guláše, Jelení svíčkové a výpečků z divočáka.  Samozřejmostí jsou také tradiční placky, zvěřinové klobásy a pro nejmenší návštěvníky např. hranolky.
Alko i nealko je zajištěno po celý průběh akce.
K tanci a poslechu bude hrát Bocanovická skupina GALAX a DJ Wenca.
Stejně jako minulý rok ani letos nesmí chybět soutěž o "Zdatného gorola" a její hlavní cena DIVOČÁK!!!!
BOHATÁ TOMBOLA A HLAVNÍ VÝHRA SRNEC!!!
 
Popis, jak se k nám dostanete naleznete zde: Kontakt
 

O zdatného GOROLA

 

Soutěž pro chlapy, kteří mají odvahu férově zápolit….

Vysvětlení pravidel soutěže:

  • Soutěží se o hlavní zvěřinovou cenu kdy jen ten nejzdatnější má

právo na ulovenou zvěř a být pasován!!!

  • V celkovém pořadí druhý i třetí soutěžící obdrží věcné dary
  • Startovné činí 100,- Kč
  • Celá soutěž má 5 disciplín
  • Každý soutěžící musí zápolit v duchu fair play a zároveň v souladu s mysliveckými mravy a tradicemi
  • Soutěžící musí starší 18 let, zdráv a fyzicky způsobilý k účasti na této náročné soutěži

 

Oficiální začátek soutěže je stanoven krátce po pravém poledni a soutěžit se bude téměř až do západu slunce (respektive do setmění). Každý účastník má možnost si nepovedené kolo znovu opravit.

Pozor počet soutěžících není sice počtem omezen, ale je lépe využít poledních či odpoledních hodin, tak aby později nebylo pro vysoký počet přihlášených pozdě….

Do soutěže se lze přihlásit již dříve pomoci kontaktního formuláře umístěného na www.ms-novina.cz  , případně přímo u hlavního vstupu, kde obdrží všichni soutěžící formulář k soutěži.

K první disciplíně nastoupí všichni soutěžící ve stanovený čas ke střelnici.

Samotná soutěž:

Disciplína č. 1)

Běh se zátěží a na čas……rychlost, síla, odhad, orientace, přesnost = požadované vlastnosti vítěze

  • soutěžící s plným žokem, naplněným nejen senem, běží po vyznačené trase přes povinné překážky a to na čas. Disciplína je vedena ve smyslu Velké pardubické…,
  • na vyznačené trase budou na soutěžící čekat min. dvě pneumatické překážky a dále pověstný Taxisův příkop….(plavky si neberte, letos jsou sucha…)
  • soutěžící poběží přes uvedené překážky ke kmenovému kůlu, který musí, bez toho aniž by byla shozena nástraha, oběhnout a běžet dále. Po celou dobu běhu musí mít stále sebou žok. Soutěží se o co nejlepší čas, ovšem za shození nástrahy na kůlu budou odečteny tři body (přičteny 3 sekundy). Nejrychlejší běžec obdrží plný počet bodů tj. počet účastníků soutěže

 

 Disciplína č. 2

Střelba  na terč …….přesnost, rychlost, pevné nervy, síla, zručnost = vlastnosti vítěze

Soutěžící po doběhnutí první disciplíny odloží žok se senem a zaujme pozici u střelnici, kde budou připraveny tři již nabité  vzduchovky. Následně v časovém intervalu do 30 vteřin musí zacílit na kruhový terč a z každé vzduchovky vystřelit tak, aby zasáhl pověstnou desítku. Maximum dosažených bodů v této disciplíně je 30. Pokud bude překročen časový limit dojde ke srážce 3 bodů….

 

Disciplína č. 3

Razantní zatloukání hřebíků…. hlavně ty nervy to se chce od budoucího vítěze

Závodník připraveným kladívkem musí v časovém limitu 90 vteřin zabít tři hřebíky do dřevěného trámu tak, aby hlavička hřebíku splývala s povrchem dřeva. Hodnotí se celkový počet úderů a dosažený čas. Soutěžící, který v nejkratším čase umístí všechny tři hřebíky nejméně údery obdrží plný počet bodů pro tuto disciplínu (plný počet bodů = celkový počet závodníků této celé soutěže). Při nedodržení časového limitu dojde ke srážce 3 bodů. 

 

  •  pokud se soutěžícímu ohne hřebík, obdrží náhradní, avšak do celkového počtu se počítají i údery do ohlého hřebíku. K dosaženému času se přihlíží při shodě úderů, tedy k jako náhradnímu ukazateli, vítězí tedy ten rychlejší.

 

Disciplína č. 4 

Vylézání a hod šiškou na dálku …...mršnost, odvaha a síla

Soutěžící v časovém limitu do 60 vteřin musí vylézt na připravený myslivecký žebřík, ze kterého z výšky a né z příliš stabilizované polohy musí hodem umístit celkem 5 šišek do vyznačeného cílového prostoru. Za každou přesně hodem umístěnou šišku obdrží 5 bodů.

 

Disciplína č. 5 

Silové vážení objemového kůlu …. síla, chytrost, odhad a nakloněný Hubert

Jedná se o siláckou disciplínu, která spočívá v přesném odhadu váhy vzrostlého dřevěného kůlu.                Disciplína spočívá v tom, že soutěžící v časovém limitu do 15 vteřin musí vlastní silou oddělit vzrostlý kůl od země jeho zvednutím a pak odhadnout jeho váhu, kterou pod odložení kůlu oznámí rozhodčímu.  Odhad musí být zaokrouhlen na celé kilogramy. Soutěžící, který nejpřesněji odhadne váhu kůlu obdrží plný počet bodů pro tuto disciplínu (plný počet bodů = celkový počet závodníků této celé soutěže). Při nedodržení časového limitu dojde ke srážce 3 bodů.  Při shodě odhadu váhy rozhoduje čas odložení kůlu.

 

Celkový čas všech disciplín je pro soutěžící významný, nejrychlejší tři soutěžící obdrží 3,2,1 bonusové body.

 

Před zaplacením startovného se každý soutěžící seznámí s podmínkami a okolnostmi soutěže, tím, že se rozhodne startovat, bere na sebe zodpovědnost za své zdraví, přičemž je srozuměn, že v průběhu soutěže se může zranit či si poškodit oděv a podobně, za což nenese pořadatel odpovědnost. Soutěž je tedy na vlastní nebezpečí, bez následné odpovědnosti pořadatele.